Dziki Ogród

Podkarpacie

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Być może naj­star­szy ogród per­ma­kul­tu­ro­wy w Pol­sce, zało­żo­ny w roku 1997. Ogród leśno-łąko­wy. Kolek­cja 400 drzew. Miej­sce warsz­ta­tów dzi­kiej kuchni.

osoba kontaktowa:

Łukasz Łuczaj

strona internetowa:

www.lukaszluczaj.pl

adres:

Pie­tru­sza Wola 86

38–471 Woja­szów­ka