Hejnowiczówka

Małopolska

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

W tej chwi­li to start gospo­dar­stwa – na razie wiel­ki ogród i psz­czo­ły. Warzyw­niak powo­li powsta­je acz­kol­wiek pierw­sze zbio­ry już za mną.


osoba kontaktowa:

Witold Hejnowicz

strona internetowa:

www.boguszowa.pl

adres:

Bogu­szo­wa 3

33–300 Nowy Sącz