Permakultura Toruń

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gru­pa w Toru­niu się przy­mie­rza do zaku­pu hek­ta­rów pod eko osa­dę gdzie będzie­my pro­mo­wać zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry. W Toru­niu wspie­ra­my Ogród Spo­łecz­ny Wol­na Wisła, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia, zbie­ra­my doświadczenie.


osoba kontaktowa:

Chris

strona internetowa:

adres:

Toruń