Rajski Ogród Miniatura

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Przy gospo­dar­stwie psz­cze­lar­skim zosta­ły zało­żo­ne trzy grzę­dy Per­ma­kul­tu­ry oraz spi­ra­la ziołowa.

Oto­czo­ne są drze­wa­mi tle­no­wy­mi róż­nych szczepów.

Jest to typo­wy przy­do­mo­wy ogród warzyw­ny dają­cy świe­że warzy­wa od wio­sny po póź­ną jesień. Gospo­darz upra­wia przede wszyst­kim to, cze­go nie moż­na kupić w lokal­nych sklepach.


osoba kontaktowa:

Robert

adres:

Leśna 65, 62–070 Pokrzywnica