Średniak

Szczawnica, Podhale

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Zapra­sza­my na Śred­niak, miej­sce magicz­ne i twór­cze. Na tej górze dzie­je się wszyst­ko i nic, bo cza­sa­mi ma się tu gło­wę w chmurach.


osoba kontaktowa:

Robert Cici

adres:

Śred­niak

34–460 Szczaw­ni­ca