Wawelska Kooperatywa Spożywcza

Kraków

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Koope­ra­ty­wa spo­żyw­cza jest rodza­jem nie­for­mal­nej spół­dziel­ni, w któ­rej człon­ko­wie wspól­nie kupu­ją pro­duk­ty spo­żyw­cze bez­po­śred­nio od pro­du­cen­tów, z pomi­nię­ciem pośredników.