Zahrada na kopci / Garden on the hill

Pardubický kraj, Czech Republic

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

1ha pie­ce of land with a resto­red tra­di­tio­nal wooden house, rain­wa­ter mana­ge­ment sys­tem, pond, swa­les, ter­ra­ces with poly­cul­tu­res, old orchard etc. spe­cia­li­zed in seed­sa­ving of old sorts of plants.