Na Ranczo

Eksperymentalne Siedlisko Permakulturowe | Zaleze Duze

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Eks­pe­ry­men­tal­ne Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ro­we, kto­re­go celem jest wdra­za­nie zasad permakutury.
Nie pod­bie­ra­my oplat za warsz­ta­ty jak row­niez za wizy­ty w celach edu­ka­cyj­nych i wolon­ta­ryj­nuch. Espe­ry­men­tal­ne w kon­tek­scie upraw dziew i roslin z rejo­now sro­dziem­no­mor­skich na naszym siedlisku.
Masz pomysl a nie masz go gdzie zre­ali­zo­wac? Zapra­sza­my do nas!


osoba kontaktowa:

Krzysztof Kwiatkowski

telefon:

690302892

strona internetowa:

http://www.naranczo.pl

adres:

Zale­ze Duze