Ogrodnicza Obsesja

Dolny Śląsk

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

 

Ogró­dek dział­ko­wy o powierzch­ni nie­ca­łych 300 mkw. w Siech­ni­cach pod Wro­cła­wiem, któ­ry upra­wiam od kil­ku lat, a od jesie­ni 2015 sta­ram się sto­so­wać zało­że­nia per­ma­kul­tu­ry i powo­li prze­obra­żać ogród według jej zasad. Swo­je doświad­cze­nie opi­su­ję na blo­gu OgrodniczaObsesja.blogspot.com i powią­za­nym kana­le YouTu­be.


osoba kontaktowa:

Joanna Bilska

strona internetowa:

www.ogrodniczaobsesja.pl

adres:

Siech­ni­ce pod Wrocławiem