Owocowy Raj

Mazowsze, Poland

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Zapra­szam na warsz­ta­ty do sie­bie w miej­sco­wo­ści Pra­ce Duże gm. Tar­czyn powiat pia­se­czyń­ski 40 km na połu­dnie od War­sza­wy. Na miej­scu jest mło­dy sad ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew owo­co­wych.
Jest dom cało­rocz­ny, więc są też warun­ki noc­le­go­we jak i kuchnia.


osoba kontaktowa:

Adam Będkowski

adres:

Głów­na

05–504 Pra­ce Duże

Poland