PureCanna — z miłości do natury

Biała Rawska

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Naszą przy­go­dę roz­po­czę­li­śmy od nie­wiel­kiej szklar­ni, żeby w kolej­nym roku poja­wi­ła się rów­nież upra­wa kono­pi włóknistych.
W trak­cie sezo­nu prócz upra­wy moż­na odwie­dzić nas i sko­rzy­stać z sze­ro­kiej ofer­ty warsztatów.


osoba kontaktowa:

Aleksandra

telefon:

601387803

adres:

Zofia­nów 49, 96–230 Bia­ła Rawska