Wierzbowe Uroczysko

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Kil­ka lat temu kupi­li­śmy gospo­dar­stwo z nie­wiel­kim are­ałem, głów­nie nie­użyt­ki. Sie­je­my krzy­cę, mamy wła­sny ogród, kil­ka wol­nych kur. Odre­mon­to­wa­na obo­ra jest sie­dzi­bą sto­wa­rzy­sze­nia 4 Żywio­ły. Orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty cera­micz­ne, spa­ce­ry zio­ło­we, dwa razy w roku week­en­dy z Tai Chi.


osoba kontaktowa:

Arkadiusz Chrzan

telefon:

782368860

strona internetowa:

http://www.wierzboweuroczysko.pl/

adres:

Załę­że 8, 42–230 Koniecpol